Privacybeleid 


Deze website is in handen van:

Infobuild, Burgemeester Etienne Demunterlaan, 3 bus 6- 1090 Jette

U kunt ons contacteren via info@infobuild.be

 

Voor Infobuild is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang.

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Infobuild gebruikmaakt van uw persoonsgegevens die worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Infobuild is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

 

1.      Aanvragen van een gratis exemplaar van de “Mijn bouw en renovatie Gids”

Indien u een gratis exemplaar wenst te ontvangen van de “Mijn bouw en renovatie Gids”, dient u ermee akkoord te gaan dat uw gegevens door ons mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals hieronder beschreven. Alleen op deze manier zijn wij in staat u deze nuttige Gids geheel gratis aan te bieden en toe te zenden.

Het staat u vrij om hier niet mee akkoord te gaan, in dat geval zullen uw gegevens niet opgeslagen worden in onze database, niet doorgegeven worden aan derden, en zult u geen Gids ontvangen.

 

2.   Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens 

Infobuild verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres, naam, adres en woonplaats, en door u vrijblijvend verschafte informatie over uw bouwproject, voor de volgende doeleinden:

(i) voor het leveren van onze diensten;

(ii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;

(iii) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van Infobuild;

(iv) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van partners en professionele klanten van Infobuild.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om onze verplichtingen in het kader van onze commerciële relatie uit te voeren en zolang de wet ons dat verplicht.

 
3.   Uw rechten 

Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan onze partners en professionele klanten ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Indien u als bezoeker van een website van Infobuild uw gegevens via Infobuild aan derden verstrekt, dan is Infobuild op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. 

Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan info@infobuild.be

 
4.   Beveiliging gegevens 

Infobuild maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

 

 5.   Bezoekgegevens

Op de websites van Infobuild worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Infobuild haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

 

 6.   Gebruik van cookies

Infobuild maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen, maar dit kan gevolgen hebben voor het gebruik van de website.

 

 7.   Wijzigingen

Infobuild behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring.